хүнсний тоног төхөөрөмжийн давсны жижиг бутлуурын үнэ