идэвхжүүлсэн нүүрс боловсруулах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид