цахилгаанаар ялах тоног төхөөрөмж хэрхэн тохируулах талаар Этиоп